ja_mageia

Visi Misi & Tujuan PDF Cetak Surel
Ditulis oleh pybw   

Visi:

adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan pemimpin umat dan bangsa dengan komitmen pada kesempurnaan risalah islamiyah menuju umat unggulan

Misi:

adalah menyelenggarakan pendidikan yang mampu memandu mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai khairu ummah (umat unggulan) yang dapat memerankan kepeloporan kemajuan dan perubahan sosial ke arah masyarakat madani, sehingga tercipta negeri Indonesia yang indah dan penuh ampunan Tuhan (Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur)

Tujuan:

adalah terselenggaranya pendidikan dalam rangka dakwah islamiyah dengan pengembangan ilmu amaliyah dan amal ilmiyah sebagai upaya melahirkan pemimpin-pemimpin umat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia dan mampu mendatangkan rahmat bagi umat manusia (Rohmatan Lil 'Alamin)

 

Cari